Nemogućnost sklapanja brakova ili životnih zajednica samo je jedan od primjera na koje se grubo narušavaju prava LGBTIQ zajednice u BiH. Iako im je ovo pravo zagarantovano Ustavom i nadustavnim aktima kakva je Evropska konvencija o ljudskim pravima, članovi zajednice i dalje su uskraćeni za njega. Ovo pitanje za sobom povlači i niz drugih, poput nasljeđivanja, raspolaganja imovinom nakon prestanka zajednice, izdržavanja partnera, ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, penzija i poreskih olakšica, ali i obilaska partnera u slučaju teške bolesti.
Opširnije