JOVANA KISIN

31
jul
2020

Sloboda javnog okupljanja predstavlja jednu od elementarnih ljudskih sloboda zagarantovanu svim međunarodnim konvencijama, a u Bosni i Hercegovini osigurana i Ustavom. Ipak posljednjih nekoliko godina ovo pravo je ozbiljno narušeno pa se tako pojedinci i grupe, kao što je “Pravda za Davida” ili Bh. Povorka ponosa suočavaju sa zabranama okupljanja. Ovo je, bar po riječima stručnjaka, pokazatelj manjkavosti zakonskih rješenja, nepoštovanja Ustava i diskriminacija.

Piše: Nataša Tomić
Opširnije

27
jul
2020

Jedan od načina na koji građani mogu da podstiču promjene u državi ili zajednici su peticije. Zakon o referendumu i građanskoj inicijativi ističe da je to jedan od oblika neposrednog i slobodnog izjašnjavanja građana. Danas je sve češće i potpisivanje peticija na internetu, koje zakonima u Srpskoj nisu prepoznate kao legitiman način građanskih inicijativa, što znači da nemaju nikakvu pravnu moć.

Piše: Nataša Tomić
Opširnije

27
jul
2020

Migranti su ljudi koji se kreću iz zemalja u kojima imaju stalni boravak ili državljanstvo u neku drugu zemlju. Migranti mogu da krenu na put iz ekonomskih ili obrazovnih razloga, iz nastojanja da pobjegnu od elementarnih nepogoda prouzrokovanih klimatskim promjenama ili želje da izbjegnu progon, kršenje ljudskih prava, ugrožavanje života ili fizičkog integriteta, da pobjegnu od rata ili građanskih nemira.

Piše: advokatica Jovana Kisin
Opširnije

2
jul
2020

Pravo slobode kretanja može da se ograniči, ali ne može da se uskrati. Ono ulazi u sferu prirodnih, univerzalnih prava čovjeka i kao takvo zaštićeno je mnogim međunarodnim aktima od kojih je najznačajnija Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i Evropska konvencija o ljudskim pravima. Ustav BiH, kao najviši pravni akt garantuje slobodu kretanja i prebivališta.
Opširnije