Na feminističkoj kafi „Žene i rad“, koja je održana krajem aprila u Banjalučkom socijalnom centru (BASOC), razgovarali smo sa Sonjom Lokar, profesoricom i političarkom iz Slovenije. Pričale smo o promjenama koje je donio izlazak žena na tržište rada, zašto se rad u privatnoj sferi smatra “prirodnim” za ženu, zašto je “prirodno” da bude neplaćen i zašto su se žene i za rad, kao osnovno ljudsko pravo, trebale i trebaju boriti.
Opširnije