Piše: Mirjana Tešanović

Priča o referendumu ispričana je još 2011-e godine. Narodna skupština Republike Skrpske (NSRS) donijela je tada odluku o raspisivanju referenduma o nametnutim zakonima u BiH od strane Visokog prestavnika, posebno o Sudu i Tužilaštvu BiH i njihovoj neustavnoj verifikaciji u Parlamentarnoj skupštini BiH. Odluku je NSRS donijela u aprilu 2011. godine.
Opširnije