mladi

26
jul
2016
2
jun
2016

U Srpcu smo bili 19. aprila, gdje smo posjetili omladinsku nevladinu organizaciju „Milenijum“. Organizaciju su osnovali mladi ljudi koji su željeli bolje uslove života u Srpcu. Organizacija „Milenijum“ ima za cilj povezivanje i jačanje organizacione strukture omladinskih organizacija na lokalnom i regionalnom nivou, te angažovanje mladih u kreiranju politike razvoja lokalne zajednice.
Opširnije

25
maj
2016
24
maj
2016
24
apr
2016

Gacko samo posjetili 13. aprila, a Ugljevik 14. aprila imajući na umu istu namjeru – da prikažemo film „Struja po cijenu života“ i promovišemo kampanju „Stop prljavoj energiji, jer budućnost je obnovljiva“ zajedno sa Centrom za životnu sredinu Banja Luka (CZZS). Shodno tome, sa nama je u posjete išao i kolega iz CZZS-a, Igor Kalaba. Zašto Gacko i zašto Ugljevik? Zato što nikada prije nismo bili u tim mjestima, a imamo želju da se povežemo sa mladima iz tih sredina  i vidimo šta rade i kako su (i da li su) aktivni u svojoj zajednici. A zašto ova tema (jer nije područje aktivizma kojim se mi bavimo)? Jer i Gacko i Ugljevik imaju termoelektrane, od kojih ljudi u ovim gradovima žive, a ujedno se i razboljevaju, pa i umiru.
Opširnije

19
apr
2016
6
feb
2016
16
nov
2015

Pasivnost mladih u BiH je već dobro prepoznat problem, jer tek povremeno razmišljaju o svom aktivnom angažmanu u zajednici. Oni koji se ipak odluče za aktivizam, imaju uglavnom dvije opcije – građanski ili politički. Bez obzira na značajne razlike između ova dva oblika aktivizma, oba su itekako značajna za svaku društvenu zajednicu, a aktivisti su važni faktori svakog društva.
Opširnije

3
sep
2015

Mladi ljudi u BiH svjesni su potrebe za aktivizmom. Iako često nailaze na nerazumijevanje  sredine, neki su odlučili da ne posustanu i nastave da rade na promjenama. Stoga vam donosimo seriju razgovora sa mladim aktivistima i aktivisticama koji su pozitivan primjer u svojoj zajednici.
Opširnije

29
jun
2010