U diskusiji na temu „Modernizacija i tradicija: zašto jedno isključuje drugo?“ koju je organizovalo UG Oštra Nula u saradnji sa Friedrich-Ebert-Stiftung u Muzičkom paviljonu Staklenac govorili su Andreja Živković sa Cambridge University i Azra Hromadžić sa Syracuse University.

Moderatorka na diskusiji je bila Danijela Majstorović sa Filološkog fakulteta u Banjaluci.


Opširnije