Jedan od načina na koji građani mogu da podstiču promjene u državi ili zajednici su peticije. Zakon o referendumu i građanskoj inicijativi ističe da je to jedan od oblika neposrednog i slobodnog izjašnjavanja građana. Danas je sve češće i potpisivanje peticija na internetu, koje zakonima u Srpskoj nisu prepoznate kao legitiman način građanskih inicijativa, što znači da nemaju nikakvu pravnu moć.

Piše: Nataša Tomić
Opširnije