oštra nula

31
okt
2018

Pozivamo Vas da nam se pridružite na Filozofskom fakulteta u Banjaluci – prostorija 317, na konferenciji pod nazivom: „Studije angažovanosti u kontekstu postjugoslovenskog prostora“ koja će se održati 5. i 6. novembra.

Konferencija treba da se bavi pitanjima teorije i prakse angažovanosti u kontekstu političkih i socijalnih previranja u postjugoslovenskom prostoru. Ovdje se prije svega nameću pitanja angažovanosti u pogledu na sve izraženiji deficit demokratije, porast građanske apatije i sve veće političko-društvene neizvjesnosti, odnosno, pitanja mogućnosti djelotvorne redemokratizacije društava u regionu, kako u njihovim institucionalnim tako i vaninstitucionalnim segmentima. Prilozi treba da ponude izvjestan spektar problema-rješenja, od prefigurativne politike i eksperimenata deliberativne demokratije, preko kolektivnog društvenog angažmana kao mogućeg modela za teorijsku društvenu kritiku do pitanja kako se angažovati npr. u takozvanoj migrantskoj krizi, ili građanskim protestima u regionu. Ova pitanja svakako otvaraju i druga, šira tematska polja poput onoga o konceptu građanstva kao načelu pravnog i političkog uređenja i njegovog kapaciteta za omogućavanje zajedničkog djelanja, kao i pitanje razlike i odnosa angažmana i aktivizma, odnosno, pitanja na koji način se aktuelna povećana prisutnost aktivizma može tumačiti: kao porast ili kriza produktivnog djelanja, kao uzlet ili zamor i zalutalost kritičkog mišljenja.

Organizatori konferencije su: Filozofski fakultet Banja Luka, Udruženje građana Oštra Nula, Institut za filozofiju i društvenu teoriju uz podršku Fondacije Friedrich Ebert u BiH.

Program konferencije možete pronaći OVDJE.

c

27
okt
2018
1
okt
2018

Nekako pred svake izbore (što je u našem slučaju svake druge godine – ako isključimo izbore unutar mjesnih zajednica), u javnom diskursu se pojavi mantra da su izbori jedini (i to demokratski – šta god to značilo) način da utičemo na situaciju u društvu i državi. Tako nam se izbori predstavljaju kao jedina šansa da iskažemo svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo trenutnom situacijom i svojim položajem u društvu i državi. Ovakva logika je zabrinjavajuća jer nam u principu ukazuje na to da je razumijevanje demokratije svedeno na izbore. Govori nam se da svi u državi imaju pravo da se bave «politikom» samo na dan kada su izbori. Nakon izbora «politikom» se mogu baviti samo «izabrani predstavnici» koji tokom svog «mandata» donose odluke «za nas i u naše ime».


Opširnije

24
sep
2018

Izbori u Bosni i Hercegovini su udaljeni tek nekoliko sedmica i predizborna kampanja je u punom jeku. Sa plakata se smiješe poznata i malo manje poznata lica, a bilo kakav izlazak, bilo stvarni, bilo virtuelni, na društvene mreže je nemoguće zamisliti bez bombardovanja parolama – Kako baš ‘oni’ znaju šta treba promijeniti da bi nam svima bilo bolje?
Opširnije

21
avg
2018
17
jul
2018

Pozivamo vas da popunite anketu prilagođenu trenutnoj situaciji u našem društvu. Cilj ove ankete je da ukaže na apsurdnost trenutne situacije u društvu, u kojem se sve zna, ali ništa ne preduzima da se stanje promijeni. Vaši odgovori će nam pomoći da svi zajedno promislimo o političkoj situaciji iz jednog drugog ugla. Konačno, nadamo se da će neka od ovih pitanja osvijestiti činjenicu do kojih granica smo sputani u našem političkom sistemu.

Anketu možete popuniti na OVOM LINKU.

Ovo je montipajtonosvka anketa za isto takvo društvo.

Jedini uslov za popunjavanje ove ankete jeste da ste punoljetni.

26
jun
2018
13
jun
2018

Organizacije civilnog društva smatraju zabrinjavajućom najavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i šefa Kluba poslanika SNSD-a Radovana Viškovića da će se uskoro u hitnoj zakonodavnoj proceduri naći Prijedlog zakona o stranim donacijama. Kada je u 2015. godini sličan zakon bio u proceduri, i to pod imenom Nacrt zakona o javnosti rada neprofitnih organizacija, identifikovan je niz spornih odredaba koje su bile u direktnoj suprotnosti sa Ustavom zagarantovanim pravima i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnima slobodama. U prvom redu su se ograničavale slobode udruživanja i izražavanja.
Opširnije

31
maj
2018
14
maj
2018