ostranula

26
maj
2015

Prvi dio radionica “Prvi korak” koji je obuhvatio upoznavanje sa radom organizacija civilnog društva i kreiranje javnih kampanja o određenim problemima poput ljudskih prava, LGBT aktivizma, zaštite životne sredine, ženskim pravima i građanskim aktivizmom održavao se protekle nedelje, kada su učesnici/ce obišli pet udruženja građana na području grada Banja Luka.


Opširnije

19
maj
2015

U diskusiji na temu „Modernizacija i tradicija: zašto jedno isključuje drugo?“ koju je organizovalo UG Oštra Nula u saradnji sa Friedrich-Ebert-Stiftung u Muzičkom paviljonu Staklenac govorili su Andreja Živković sa Cambridge University i Azra Hromadžić sa Syracuse University.

Moderatorka na diskusiji je bila Danijela Majstorović sa Filološkog fakulteta u Banjaluci.


Opširnije

22
apr
2015

Današnjom akcijom obilježili smo sedamdesetogodišnjicu oslobođenja Banjaluke za vrijeme Drugog svjetskog rata. Zajedno sa našim prijateljima i prijateljicama iz Bijeljine, Bihaća, Beograda, Istočnog Sarajeva, Ljubuškog, Mostara, Prijedora, Sarajeva,  Sokoca i Stoca pokazali da je Banjaluka i naš grad, grad svih građana i građanki Bosne i Hercegovine, a ne grad  grad jednog čovjeka, jedne partije, jednog režima, postojećih kumsko-rodbinskih veza.
Opširnije

21
apr
2015

Obaviještavamo sve prijatelje, prijateljice, saradnike, saradnice i sve dobronamjerne ljude da UG Oštra Nula nije dobilo dozvolu za akciju povodom obilježavanja sedamdesetogodišnjice oslobođenja grada Banjaluka od nadležnih institucija, iako smo blagovremeno najavili svoju akciju. Odlučili smo da uprkos ovoj zabrani organizujemo akciju pod nazivom „Banja Luka je i moj grad“ kojom želimo da ukažemo da Banja Luka nije grad jednog čovjeka, jedne partije, jednog režima, postojećih kumsko-rodbinskih veza, već da je to grad svih građana i građanki Bosne i Hercegovine.
Opširnije

19
apr
2015
3
apr
2015

UG Oštra Nula poziva sve mlade ljude od 18 do 30 godina da se prijavite za radionice u sklopu projekta „Prvi korak“ koje za cilj imaju edukaciju i informisanje građana/ki o radu organizacija civilnog društva (OCD) kao i edukaciju samih građana/ki kako oni samo mogu koristiti postojeće resurse i postati aktivni pojedinci.
Opširnije

27
mar
2015
8
mar
2015
10
dec
2014

Član 5. Zakona o radu RS

“Radnik, kao i lice koje traži zaposlenje, ne može biti stavljen u neravnopravan položaj kod ostvarivanja prava po osnovu rada i prava na zaposlenje zbog rase, etničke pripadnosti, boje kože, pola, jezika, religije, političkog ili drugog mišljenja i ubjeđenja, socijalnog porijekla, imovnog stanja, članstva ili nečlanstva u sindikatu ili političkoj organizaciji, tjelesnog i duševnog zdravlja i drugih obilježja koja nisu u neposrednoj vezi sa prirodom radnog odnosa.”

Ovom akcijom želimo da naglasimo da je pravo na rad pravo svakog čovjeka što pokazuje i navedeni član Zakona o radu. Realnost je kvalitativno i kvantitativno drugačija. Nepotizam i pripadnost političkoj partiji su postali uslovi za zaposlenje i to je postala javna stvar. Zbog takvih okolnosti jedno od pitanja koje postavljamo vlasti jeste „Šta je to potrebno da ostvarim svoje pravo na rad?“


Opširnije

1
maj
2014

Prvog maja 2014. godine organizovali smo performans pod nazivom Muzej (ne)rada, da se zajedno prisjetimo korjena ovog praznika i da se zapitamo šta znači biti radnik kod nas? Da li nam trebaju čak dva neradna dana dok imamo 148.253 registrovanih nezaposlenih radnika i 245.133 korisnika prava na penziju fonda PIO (podaci za mart 2014), dok je zvanično registrovanih zaposlenih građana svega 230.638 (decembar 2013)? Pri tome, čak trećina njih (31,17%) radi u državnim institucijama?!


Opširnije