prvikorak

9
jul
2015
28
maj
2015

Drugi dio radionica u sklopu projekta “Prvi korak”  bile su  pravno–edukativne radionice i našim učesnicima su se obratili pravni eksperti sa iskustvom rada u organizacijama civilnog društva (OCD) objasnili koja su njihova zakonska prava, šta učiniti kada se ta prava prekrše, kojim institucijama da se obrate i na koji način one treba da reaguju.

Tom prilikom smo razgovarali sa pravnicima Enom Kljajić Grgić, koordinatorkom Centra za pravnu pomoć Transparency International Bosne i Hercegovine (TIBiH) i Nenadom Bosnićem, pravnikom angažovanim u eTrafika i Koaliciji “Pod lupom”.
Opširnije

26
maj
2015

Prvi dio radionica “Prvi korak” koji je obuhvatio upoznavanje sa radom organizacija civilnog društva i kreiranje javnih kampanja o određenim problemima poput ljudskih prava, LGBT aktivizma, zaštite životne sredine, ženskim pravima i građanskim aktivizmom održavao se protekle nedelje, kada su učesnici/ce obišli pet udruženja građana na području grada Banja Luka.


Opširnije

3
apr
2015

UG Oštra Nula poziva sve mlade ljude od 18 do 30 godina da se prijavite za radionice u sklopu projekta „Prvi korak“ koje za cilj imaju edukaciju i informisanje građana/ki o radu organizacija civilnog društva (OCD) kao i edukaciju samih građana/ki kako oni samo mogu koristiti postojeće resurse i postati aktivni pojedinci.
Opširnije