republikasrpska

17
jun
2015
22
apr
2015

Današnjom akcijom obilježili smo sedamdesetogodišnjicu oslobođenja Banjaluke za vrijeme Drugog svjetskog rata. Zajedno sa našim prijateljima i prijateljicama iz Bijeljine, Bihaća, Beograda, Istočnog Sarajeva, Ljubuškog, Mostara, Prijedora, Sarajeva,  Sokoca i Stoca pokazali da je Banjaluka i naš grad, grad svih građana i građanki Bosne i Hercegovine, a ne grad  grad jednog čovjeka, jedne partije, jednog režima, postojećih kumsko-rodbinskih veza.
Opširnije

21
apr
2015

Obaviještavamo sve prijatelje, prijateljice, saradnike, saradnice i sve dobronamjerne ljude da UG Oštra Nula nije dobilo dozvolu za akciju povodom obilježavanja sedamdesetogodišnjice oslobođenja grada Banjaluka od nadležnih institucija, iako smo blagovremeno najavili svoju akciju. Odlučili smo da uprkos ovoj zabrani organizujemo akciju pod nazivom „Banja Luka je i moj grad“ kojom želimo da ukažemo da Banja Luka nije grad jednog čovjeka, jedne partije, jednog režima, postojećih kumsko-rodbinskih veza, već da je to grad svih građana i građanki Bosne i Hercegovine.
Opširnije

19
apr
2015
8
mar
2015
31
jan
2015

S A O P Š T E NJ E

Grupa organizacija civilnog društva iz RS traži od poslanika Narodne skupšine RS i skupštinskih odbora da povuku Prijedlog Zakona o javnom redu i miru RS iz skupštinske procedure, dok se pojedine odredbe ovog Zakona dodatno pravno ne preciziraju i ne usaglase sa Ustavom BiH i međunarodnim standardima, prije svega sa članom 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima i Međunardonim paktom o građanskim i političkim pravima.


Opširnije

10
dec
2014

Član 5. Zakona o radu RS

“Radnik, kao i lice koje traži zaposlenje, ne može biti stavljen u neravnopravan položaj kod ostvarivanja prava po osnovu rada i prava na zaposlenje zbog rase, etničke pripadnosti, boje kože, pola, jezika, religije, političkog ili drugog mišljenja i ubjeđenja, socijalnog porijekla, imovnog stanja, članstva ili nečlanstva u sindikatu ili političkoj organizaciji, tjelesnog i duševnog zdravlja i drugih obilježja koja nisu u neposrednoj vezi sa prirodom radnog odnosa.”

Ovom akcijom želimo da naglasimo da je pravo na rad pravo svakog čovjeka što pokazuje i navedeni član Zakona o radu. Realnost je kvalitativno i kvantitativno drugačija. Nepotizam i pripadnost političkoj partiji su postali uslovi za zaposlenje i to je postala javna stvar. Zbog takvih okolnosti jedno od pitanja koje postavljamo vlasti jeste „Šta je to potrebno da ostvarim svoje pravo na rad?“


Opširnije

1
maj
2014

Prvog maja 2014. godine organizovali smo performans pod nazivom Muzej (ne)rada, da se zajedno prisjetimo korjena ovog praznika i da se zapitamo šta znači biti radnik kod nas? Da li nam trebaju čak dva neradna dana dok imamo 148.253 registrovanih nezaposlenih radnika i 245.133 korisnika prava na penziju fonda PIO (podaci za mart 2014), dok je zvanično registrovanih zaposlenih građana svega 230.638 (decembar 2013)? Pri tome, čak trećina njih (31,17%) radi u državnim institucijama?!


Opširnije

7
dec
2013

Sindikati obrazovanja, uprave, radnika unutrašnjih poslova i pravosuđa organizovali su danas u Banjaluci protestnu šetnju, jer sa Vladom Republike Srpske nije postignut dogovor da od 1. januara bude vraćeno pet odsto umanjene plate.


Opširnije

29
jun
2010
    • 1
    • 2