O reviziji i revizionizmu u Srbiji, sudskim procesima rehabilitacije komandanta Korpusa gorske garde Jugoslovenske vojske u otadžbini i Narodno oslobodilačkoj borbi, razgovarali smo sa mladom istoričarkom i aktivistkinjom Jelenom Đureinović. Njen istraživački rad bazira se na politikama sjećanja u postsocijalizmu sa posebnim fokusom na Drugi svjetski rat. U istraživanju se bavi istorijom sjećanja na Jugoslovensku vojsku u otadžbini, obuhvatajući njihovu (re)interpretaciju od političke emigracije u jugoslovenskom periodu do sudske rehabilitacije Dragoljuba Draže Mihailovića.
Opširnije