slobodagovora

31
jan
2015

S A O P Š T E NJ E

Grupa organizacija civilnog društva iz RS traži od poslanika Narodne skupšine RS i skupštinskih odbora da povuku Prijedlog Zakona o javnom redu i miru RS iz skupštinske procedure, dok se pojedine odredbe ovog Zakona dodatno pravno ne preciziraju i ne usaglase sa Ustavom BiH i međunarodnim standardima, prije svega sa članom 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima i Međunardonim paktom o građanskim i političkim pravima.


Opširnije

10
dec
2012

Ovom akcijom željeli smo da ukažemo na sveopšte nepoštivanje ljudskih prava od strane institucija države i da potaknemo građane/ke da se bore za svoja prava.

Prava na koja smo posebno ukazali su pravo na rad, pravo na ličnu imovinu, pravo na slobodu izražavanja i pravo na život, slobodu i dostojanstvo koja se svakodnevno krše u BiH.