Srbac

26
jul
2016
2
jun
2016

U Srpcu smo bili 19. aprila, gdje smo posjetili omladinsku nevladinu organizaciju „Milenijum“. Organizaciju su osnovali mladi ljudi koji su željeli bolje uslove života u Srpcu. Organizacija „Milenijum“ ima za cilj povezivanje i jačanje organizacione strukture omladinskih organizacija na lokalnom i regionalnom nivou, te angažovanje mladih u kreiranju politike razvoja lokalne zajednice.
Opširnije

25
maj
2016