O izbjegličkoj krizi, izbjeglicama i migrantima, odnosu vlasti Srbije prema izbjeglicama i o ulozi medija u izvještavanju o izbjegličkoj krizi razgovarali smo sa Žarkom Radojom, novinarkom i aktivistkinjom. Žarka je izvještavala sa terena nastojeći da fotografijom i tekstovima pomogne ljudima koji su prolazili takozvanu Balkansku rutu i približi njihove potrebe i probleme građanima i građankama Srbije, ali i regiona. 
Opširnije