Zašto smo licemjerni?  Zbog toga što me ovo društvo uči da budem licemjerna, uči me da budem selektivna kada su iskonska, temeljna prava ljudi u pitanju, uči me da budem selektivna u pružanju podrške i pomoći, uči me da budem selektivna u solidarnosti. Jučer čitam kako će Švedska od sljedeće školske godine kao obavezan predmet u osnovne škole uvesti feminizam. Revolucionarno, za jednu balkansku ženu odnos Kraljevine Švedske prema pravima djece i žena je raj na zemlji. Kada u nekom neobaveznom razgovoru sa svojim starijim članicama porodice ili komšinicama spomenem kakav je stepen zaštite žena i djece u spomenutoj rajskoj Švedskoj, slušaju me sa čuđenjem i zanimanjem djeteta koje prvi put sluša nekog člana svoje porodice koji mu čita bajku.
Opširnije