Povelja Kulina bana napisana je prije 833 godine, na današnji,  dan i to je najstariji dokument kod svih južnoslovenskih naroda i država, te pokazuje da je Bosna već u 12. vijeku imala uređenu državu i instituciju suverenog vladara. Ona je dokaz bosanske državnosti. Zovu je i rodnim listom Bosne i Hercegovine.  Povelja Kulina bana je najstariji poznati diplomatski dokument i njegova vrijednost je nemjerljiva.
Opširnije