Osmomartovski marš: “Ujedinjeni_e protiv patrijarhata”

Osmomartovski marš: “Ujedinjeni_e protiv patrijarhata”Drugi Osmomartovski marš “Ujedinjeni_e protiv patrijarhata” smo organizovali, sa ciljem podizanja svijesti u našem patrijarhalnom društvu, ukazujući na neravnopravnost žena i njihov loš položaj u političkom i društvenom životu BiH.

“Ujedinjeni_e protiv patrijarhata” je  poruka koju šaljemo za 8. mart jer smatramo da je naše društvo izgrađeno na zloupotrebi moći jednog pola. Patrijarhat kao sistem ekonomskih, kulturnih, moralnih i pravnih odnosa je uvijek išao na štetu žene, no zarobljenima čini ne samo ženske nego i muške rodne uloge.

Šetali smo da podsjetimo žene da naša borba nije gotova, a muškarce da žene nisu manje vrijedne i da svi zajedno treba da se borimo protiv diskriminacije i za ravnopravnost u društvu.

Autorka: M.P.