Više od 1000 učesnika uživo pratilo online panel diskusiju “Socijalna prav(d)a u doba pandemije virusom COVID 19”

Više od 1000 učesnika uživo pratilo online panel diskusiju “Socijalna prav(d)a u doba pandemije virusom COVID 19”Online panel diskusija “Socijalna prav(d)a u doba pandemije virusom COVID19” održana je 29. juna preko online platforme ZOOM, a panel diskusiju putem Facebook livea je pratilo više od 1000 učesnika.

O tome kakva je situacija kada govorimo o socijalnoj pravdi i socijalnim pravima u Bosni i Hercegovini, sa osvrtom na ranjive kategorije tokom pandemije govorili su: prof. Dr Sanela Bašić sa Fakulteta političkih nauka Sarajevo, Vera Zih iz Udruženja žena sa invaliditetom Nika, mr Draško Gajić sa Fakulteta Političkih nauka Banja Luka i Miroslav Subašić iz UG “Mozaik prijateljstva” Panel je moderirala socijalna radnica, Maja Kremenović Katić.

Na samom uvodu panel diskusije, moderatorka Maja Kremenović Katić pretstavila je paneliste i sa njima pokrenula diskusiju o tome koje su to prepreke nailazili u toku poandemije kako profesionalno tako i privatno, sa posebnim osvrtom na socijalna prava. Svi panelisti i panelistkinjei složili su se da je najveći izazov bio i ostao uskladiti privatne i profesionalne obaveze a pri tome saačuvati kako fizičko tako i mentalno zdravlje svojih kolega i kolegica ali i članova porodice, uzimajući u obzir sva ograničenja i restriktivne mjere koje su na snazi te specifične potrebe koje neke ranjive kategorije u našem društvu imaju.

Panelistkinja Sanela Bašić govorila je o važećim teorijskim principima društvene pravde te o principima na osnovu kojih se određuje kako su društvena dobra raspoređena u našim društvima te o tome koje društvene kategorije zaslužuju veći obim zaštite u okviru sistema socijalne zaštite.

„Ako smo prihvatili da se raspodjela dobara vrši po potrebama onda je potrebno identificirati one koji imaju veće potrebe što je npr, slučaj sa starijim osobama, osobama sa invaliditetom, sa porodicama sa djecom u odnosu na porodice bez djece itd. Svjedoci smo da je pandemija samo dodatno izoštrila društvene nejednakosti.“, dodala je Sanela Bašić.

Panelisti su se složili da je pandemija samo dodatno usložila i istakla sve nedostatke sistema socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini.

Pandemija nam je samo pokazala koliko je paradoksalno društvo u kojem živimo. Ustav je pun rješenja koja idu u pravcu davanja garancije socijalne pravde i socijalnih prava, međutim, u praksi imamo sasvim suprotnu situaciju, jer političke elite daju prednost zakonima tržišta što dokazano dovodi do toga da najviše ispaštaju najugroženije kategorije, što su nam dokazale i poplave iz 2014. jer iz njih nismo ništa naučili.“, upozorio je Draško Gajić.

Miroslav Subašić govorio je o izazoima i problemima sa kojima se suočava UG “Mozaik prijateljstva” u toku pandemije. Uzimajući u obzir činjenicu da su mnogi ljudi bili gladni i siromašni i prije pojave pandemije, ovo stanje je samo pogoršalo njihov i onako težak položaj ali su se preko noći pojavili mnogi drugi ljudi koji su se našli u potrebi.

Kada nam je jedan dan došlo više od 700 ljudi na podjelu prehrambenih paketa koje je doniralo udruženje Pomozi.ba, došla je policija da kontroliše da li se svi pridržavaju naredbi kriznog štaba bez da je iko ražišljao imaju li ti ljudi od čega nabaviti maske i sredstva za dezinfekciju. Zbog toga sva teorijska pitanja pravde i pravičnosti treba primijeniti u praksi.” istakao je Miroslav Subašić.

Vera Zih iz Udruženja sa invaliditetom Nika također se složila da je krizna situacija još jednom dodatno istakla sve manjkavosti sistema. Istakla je da nemamo jedinstvenu socijalnu politiku na nivou države jer imam 20 zakona koji uređuju pitanja socijalne zaštite a da oni ne pružaju ni ista socijalna prava te da su socijalna davanja neujednačena

“Ostaje da se vidi, a budućnost će pokazati, da li ćemo i kako napraviti sistem socijalne politike, tako da nam socijalna prava budu pristupačna, da budu adekvatna potrebama koje imamo i na kraju krajeva da nam budu priuštiva” kazala je Vera Zih. 

Na samom kraju panel diskusije koja je trajala nepuna dva sata, ućesnici i moderatorica je još jednom su istakli da je neophodno uspostaviti jedinstveni jednak sistem socijalne zaštite na državnom nivou. To je posebno bitno zbog slučajeva grubog kršenja i uskračivanja socijalnih prava posebno ranjivih kategorija društva u kriznim periodima kao što su poplave, pandemije, ekonomske krize itd. kada su potrebe ranjivih kategorija dodatno izražene.

Na ovom linku možete pogledati cijelu panel diskusiju: Facebook live panel diskusija “Socijalna prav(d)a u doba pandemije virusom COVID 19”

Piše: Azra Berbić